Commande d'une pizza

Bonsoir, vous désirez ?
bɔ̃swaʀ, vu deziʀe ?
Dobrý večer, želáte si?
Bonsoir madame. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
bɔ̃swaʀ madam ʒə vudʀε kɔmɑ̃de yn pidza, sil vu plε
Dobrý večer. Chcel by som si objednať pizzu, prosím.
Oui bien sûr. Et avec ça ?
ˈwi bjε̃ syʀ e avεk sa ?
Áno, samozrejme. Niečo k tomu?
Un thé et un café.
œ̃ te e œ̃ kafe
Čaj a kávu.
Une pizza, un thé et un café. Vous pouvez me donner votre nom et votre numéro de téléphone ?
yn pidza, œ̃ te e œ̃ kafe vu puve mə dɔne vɔtʀ nɔ̃ e vɔtʀ nymeʀo də telefɔn ?
Jedna pizza, jeden čaj a jedna káva. Môžete mi dať svoje meno a telefónne číslo?
C'est le 06 12 17 09 05. Vincent Leroux.
se lə zeʀosis duz disεt zeʀonœf zeʀosε̃k vε̃sɑ̃ ləʀu
Je to 06 12 17 09 05. Vincent Leroux.
Merci. C'est à quelle adresse ?
mεʀsi se a kεl adʀεs ?
Ďakujem. Na akú adresu to bude?
6, rue Bonaparte.
sis, ʀy bɔnapaʀt
Rue Bonaparte 6.
Pardon ? C'est 6 ou 10 ?
paʀdɔ̃ ? se sis u dis ?
Prepáčte? Je to 6 alebo 10?
Numéro 6. Ça fait combien ?
nymeʀo sis sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Číslo 6. Koľko to robí?
Une pizza coûte 5 euros, un thé 1 euro et un café 1 euro vingt. Ça fait 7 euros 20.
yn pidza kut sε̃k øʀo, œ̃ te œ̃nøʀo e œ̃ kafe œ̃nøʀo vε̃ sa fε sεt øʀo vε̃
Pizza stojí 5 eur, čaj euro a káva euro dvadsať. Robí to 7 eur 20.
Merci madame. Bonne soirée.
mεʀsi madam bɔn swaʀe
Ďakujem. Pekný večer.
Merci à vous.
mεʀsi a vu
Ja ďakujem.

Au téléphone

Qu'est-ce que tu fais ce soir ?
kεs kə ty fε sə swaʀ ?
Čo robíš dnes večer?
Rien de prévu. Je reste chez moi.
ʀjε̃ də pʀevy ʒə ʀεst ʃe mwa
Nemám nič v pláne. Zostanem doma.
Tu ne vas pas chez Michèle ? Elle organise une soirée. Ses parents vont à la campagne.
ty nə va pɑ ʃe miʃεl ? εl ɔʀganiz yn swaʀe se paʀɑ̃ vɔ̃ a la kɑ̃paɲ
Nezájdeš k Michèle? Robí večierok. Jej rodičia idú na vidiek.
Dans l'après-midi, je vais à la bibliothèque, mais après, je suis libre. C'est à quelle heure ?
dɑ̃ lapʀεmidi, ʒə vε a la biblijɔtεk, mε apʀε, ʒə sɥi libʀ se a kεl œʀ ?
Odpoludnia idem do knižnice, ale potom mám čas. O koľkej to je?
La soirée commence à 7 heures.
la swaʀe kɔmɑ̃s a sεt œʀ
Večierok sa začína o siedmej.
Où est-ce qu'elle habite ?
u εs kεl abit ?
Kde býva?
Elle habite au 17, place Georges Bizet.
εl abit o disεt, plas ʒɔʀʒ bizε
Býva na place Georges Bizet 17.
D'accord ! Donc à ce soir.
dakɔʀ ! dɔ̃k a sə swaʀ
Dobre! Tak ahoj večer.

Tu viens chez moi ?

Laurent:
Tu viens chez moi mercredi après-midi ?
ty vjε̃ ʃe mwa mεʀkʀədi apʀεmidi ?
Laurent: Nezájdeš ku mne v stredu odpoludnia?
Marthe:
Désolée, mercredi, je ne suis pas libre. À quatre heures moins le quart, je vais chez le coiffeur. Après, je vais chez Camille.
dezɔle, mεʀkʀədi, ʒə nə sɥi pɑ libʀ a katʀ œʀ mwε̃ lə kaʀ, ʒə vε ʃe lə kwafœʀ apʀε, ʒə vε ʃe kamij
Marthe: Je mi ľúto, v stredu nemôžem. O tri štvrte na štyri idem ku kaderníkovi. Potom idem ku Camille.
Laurent:
Et jeudi prochain, tu es libre ?
e ʒødi pʀɔʃε̃, ty - libʀ ?
Laurent: A vo štvrtok nemáš čas?
Marthe:
Oui. À quelle heure ? À 6 heures ?
ˈwi a kεl œʀ ? a sizœʀ ?
Marthe: Áno. O koľkej? O šiestej?
Laurent:
C'est trop tôt, j'organise un match de football. À 8 heures, ça te convient ?
se tʀo to, ʒɔʀganiz œ̃ matʃ də futbol a ɥitœʀ, sa tə kɔ̃vjε̃ ?
Laurent: To je príliš skoro, organizujem futbalový zápas. Hodí sa ti to o ôsmej?
Marthe:
D'accord, ce jeudi à 8 heures.
dakɔʀ, sə ʒødi a ɥitœʀ
Marthe: Dobre, tento štvrtok, o ôsmej.
Laurent:
Très bien. Tu as l'heure, s'il te plaît ? Christophe et moi, nous allons chez le vétérinaire.
tʀε bjε̃ ty ɑ lœʀ, sil tə plε ? kʀistɔf e mwa, nuzalɔ̃ ʃe lə veteʀinεʀ
Laurent: Výborne. Nevieš, prosím, koľko je hodín? Ideme s Christophom k veterinárovi.
Marthe:
Il est trois heures et demie.
il ε tʀwɑ œʀ e dəmi
Marthe: Je pol štvrtej.
Laurent:
Mais il est très tard ! Je dois y aller. À jeudi alors !
mε il ε tʀε taʀ ! ʒə dwa i ale a ʒødi alɔʀ !
Laurent: Ale to už je neskoro. Už musím ísť. Tak ahoj vo štvrtok!

Jeudi prochain prekladáme ako tento štvrtok, nie budúci štvrtok, pretože tu prochain označuje nasledujúci štvrtok. Budúci štvrtok, teda vo štvrtok budúci týždeň, sa povie jeudi en huit. Tento výraz sa však bežne veľmi nepoužíva. Francúz povie skôr la semaine prochaine (budúci týždeň) alebo dans huit jours (o týždeň, dosl. o osem dní). Deň už neuvedie.

Nájdite v dialógoch všetky časové údaje.