Bruxelles, cours de français

Le professeur:
Bonjour. Je m'appelle Étienne, je suis suisse. Je suis professeur de français. Et vous ?
bɔ̃ʒuʀ ʒə mapεl etjεn, ʒə sɥi sɥis ʒə sɥi pʀɔfesœʀ də fʀɑ̃sε e vu ?
Profesor: Dobrý deň. Volám sa Étienne, som Švajčiar. Som profesor francúzštiny. A vy?
L'étudiant 1:
Moi, je m'appelle Carlos, je suis espagnol. Je travaille comme technicien.
mwa, ʒə mapεl kaʀlɔs, ʒə sɥi εspaɲɔl ʒə tʀavaj kɔm tεknisjε̃
Študent 1: Ja sa volám Carlos, som Španiel. Pracujem ako technik.
L'étudiante 1:
Moi aussi, je suis espagnole. Je m'appelle Palma et je suis infirmière.
mwa osi, ʒə sɥi εspaɲɔl ʒə mapεl palma e ʒə sɥi ε̃fiʀmjεʀ
Študentka 1: Ja som tiež Španielka. Volám sa Palma a som zdravotná sestra.
L'étudiante 2:
Moi, c'est Sarah. Je suis américaine. J'habite à Boston.
mwa, se saʀa ʒə sɥi ameʀikεn ʒabit a bɔstɔ̃
Študentka 2: Ja som Sarah. Som Američanka. Bývam v Bostone.
Le professeur:
Et votre profession, Sarah ?
e vɔtʀ pʀɔfesjɔ̃, saʀa ?
Profesor: A (aké je) vaše povolanie, Sarah?
L'étudiante 2:
Je suis informaticienne.
ʒə sɥi ε̃fɔʀmatisjεn
Študentka 2: Som informatička.
L'étudiant 2:
Moi, je suis économiste et j'habite à Bruxelles. Mais je suis néerlandais.
mwa, ʒə sɥi ekɔnɔmist e ʒabit a bʀysεl mε ʒə sɥi neεʀlɑ̃dε
Študent 2: Ja som ekonóm a bývam v Bruseli. Ale som Holanďan.
Le professeur:
Et quel est votre nom ?
e kεl ε vɔtʀ nɔ̃ ?
Profesor: A ako sa voláte?
L'étudiant 2:
Je m'appelle Max.
ʒə mapεl maks
Študent 3: Volám sa Max.
L'étudiante 3:
Je m'appelle Nadia, je suis russe. Je travaille comme médecin à Moscou.
ʒə mapεl nadja, ʒə sɥi ʀys ʒə tʀavaj kɔm med(ə)sε̃ a mɔsku
Študentka 4: Volám sa Naďa, som Ruska. Pracujem v Moskve ako lekárka.

Mesto Brusel vyslovujeme ako bʀysεl. Mimo Belgicka však budeme často počuť bʀyksεl.

Dans la classe

Emma:
Salut !
saly !
Emma: Ahoj!
Léo:
Tu es qui ?
tyeki ?
Léo: Ty si kto?
Emma:
Je suis nouvelle ici. Je m'appelle Emma.
ʒə sɥi nuvεl isi ʒə mapεl εma
Emma: Som tu nová. Volám sa Emma.
Léo:
Moi, je suis Léo. Qu'est-ce que tu aimes faire ?
mwa, ʒə sɥi leo kεs kə ty εm fεʀ ?
Léo: Ja som Léo. Čo rada robíš?
Emma:
Je suis très sportive. Et toi, tu aimes le sport ?
ʒə sɥi tʀε spɔʀtiv e twa, ty εm lə spɔʀ ?
Emma: Som veľmi športovo založená. A ty máš rád šport?
Léo:
Pas trop, j'aime chanter, jouer à la pétanque, regarder la télé.
pɑ tʀo, ʒεm ʃɑ̃te, ʒwe a la petɑ̃k, ʀ(ə)gaʀde la tele
Léo: Veľmi nie, rád spievam, hrám petang, dívam sa na televíziu.

Paris, boulevard Saint-Michel

Marc:
Qui est cette femme blonde ?
ki ε sεt fam blɔ̃d ?
Marc: Kto je tá blondína?
Nathan:
C'est ma collègue. Elle est l'assistante de ma directrice.
se ma kɔlεg εl ε lasistɑ̃t də ma diʀεktʀis
Nathan: To je moja kolegyňa. Je to asistentka mojej riaditeľky.
Marc:
Elle est comment ?
εl ε kɔmɑ̃ ?
Marc: Aká je?
Nathan:
Gentille, drôle, polie, intelligente. Et belle !
ʒɑ̃tij, dʀol, pɔli, ε̃teliʒɑ̃t e bεl !
Nathan: Milá, zábavná, zdvorilá, inteligentná. A krásna!
Marc:
Ah oui, une jolie fille. Elle est française ?
a ˈwi, yn ʒɔli fij εl ε fʀɑ̃sεz ?
Marc: To áno, pekné dievča. Francúzka?
Nathan:
Non, elle est italienne.
nɔ̃, εl ε italjεn
Nathan: Nie, Talianka.

Nájdite v prvom dialógu všetky povolania.

Nájdite v druhom dialógu všetky slovesá.