Communication

Národnosť Národnosť je vo francúzštine považovaná za prídavné meno. Z tohto dôvodu sa píše s malým písmenom. Tvary sú zhodné s prídavným menom. Píšeme teda malé začiatočné písmeno, a to aj po slovese être (byť), kde slovenčina použije podstatné meno s veľkým písmenom (Francúz ap.). Je m'appelle Didier et je suis français.Volám sa Didier a som Francúz. Vous êtes américaine ?Vy ste Američanka? Nationalité : russeNárodnosť: ruská Naproti tomu obyvatelia krajín sa píšu s veľkým písmenom. Les Néerlandais sont gentils.Holanďania sú milí. C'est une Italienne.Je to Talianka. po c'est nasleduje podstatné meno s členom, nie prídavné meno
Pays... C'est un... Il est... Elle est...
France Français français française
Belgique Belge belge belge
Suisse Suisse suisse suisse
Canada Canadien canadien canadienne
États-Unis Américain américain américaine
Angleterre Anglais anglais anglaise
Allemagne Allemand allemand allemande
Espagne Espagnol espagnol espagnole
Italie Italien italien italienne
Russie Russe russe russe
Pays-Bas Néerlandais néerlandais néerlandaise
République tchèque Tchèque tchèque tchèque
Slovaquie Slovaque slovaque slovaque
Pologne Polonais polonais polonaise
Hongrie Hongrois hongrois hongroise
Roumanie Roumain roumain roumaine
Slovénie Slovène slovène slovène
Croatie Croate croate croate
Serbie Serbe serbe serbe
Tvorenie množného čísla a ženského rodu sa riadi všeobecnými pravidlami platnými pre prídavné mená. V pluráli teda pridávame koncovku -s, ak sa na túto spoluhlásku národnosť nekončí v jednotnom čísle. A podobne v ženskom rode nepridávame -e, ak je takto zakončený tvar mužského rodu. Les Allemands sont polis.Nemci sú zdvorilí. Les Espagnoles sont belles.Španielky sú krásne. Všimnite si, že vo francúzštine sa nerozlišuje národnosť a štátna príslušnosť. Oboje vyjadruje slovo nationalité.
Povolania - Vous travaillez comme informaticienne ? - Non, je suis médecin. Pri udávaní povolania nepoužívame člen, ktorý inak sprevádza francúzske podstatné mená. Výnimkou je c'est (to je), po ktorom vo francúzštine nasleduje člen. C'est un technicien.To je technik.
Il est... Elle est...
assistant asistent assistante asistentka
directeur riaditeľ directrice riaditeľka
économiste ekonóm économiste ekonómka
étudiant študent étudiante študentka
infirmier ošetrovateľ infirmière zdravotná sestra
informaticien programátor informaticienne programátorka
médecin lekár médecin lekárka
professeur profesor professeur(e) profesorka
technicien technik technicienne technička
Niekoľko málo povolaní nemá tvar ženského rodu. Používa sa výhradne mužský tvar. Aj lekárka je teda un médecin. Popri týchto tvaroch sa môžeme stretnúť aj s ženskými tvarmi, tie však nie sú obvyklé, ako napr. une professeure. Častejšie budeme počuť:
Slovesné väzby Podobne ako v slovenčine, aj vo francúzštine po slovese nasleduje buď prídavné, alebo podstatné meno (hovoríme o priamom predmete), alebo predložka (napr. predložka à, hovoríme o nepriamom predmete). Tieto slovesné väzby sa môžu od slovenčiny líšiť! aimer qqn/qqch mať rád koho/čo J'aime les Canadiens.Mám rád/rada Kanaďanov. jouer à qqch hrať čo Tu joues à la pétanque ?Hráš petang? prendre qqch vziať si čo Tu prends un verre ?Dáš si pohárik? regarder qqch dívať sa na čo Elles regardent la télé.Dívajú sa na televíziu.