Réserver une table

Bernard:
Bonjour. Je voudrais réserver une table dans votre restaurant.
Dobrý deň. Chcel by som si u vás zarezervovať jeden stôl.
Le serveur:
Bien sûr monsieur. C'est pour quel jour ? Et pour combien de personnes ?
Samozrejme. Na ktorý deň? A pre koľko osôb?
Bernard:
C'est pour ce soir. Une table pour deux personnes, si c'est possible.
Na dnešný večer. Stôl pre dve osoby, ak je to možné.
Le serveur:
Pas de problème. Une table près d'une fenêtre, ça vous convient ?
Žiaden problém. Stôl pri okne vám vyhovuje?
Bernard:
Vous n'avez pas de tables libres en terrasse ?
Na záhradke voľné stoly nemáte?
Le serveur:
Je regrette. Les tables en terrasse sont déjà réservées.
Je mi ľúto. Stoly na záhradke sú už zarezervované.
Bernard:
Tant pis. Pouvons-nous arriver à sept heures ?
Čo sa dá robiť. Môžeme prísť o siedmej?
Le serveur:
Certainement. Nous commençons le service à six heures. La réservation est à quel nom ?
Samozrejme. Jedlá podávame od šiestej. Na aké meno bude rezervácia?
Bernard:
Bernard Ducretet.
Bernard Ducretet.
Le serveur:
Pardon ? Est-ce que vous pouvez épeler votre nom ?
Prepáčte? Môžete vyhláskovať svoje priezvisko?
Bernard:
Ducretet. D-U-C-R-E-T-E-T.
Ducretet. D-U-C-R-E-T-E-T.
Le serveur:
Merci. C'est noté. À ce soir monsieur.
Ďakujem, mám to poznamenané. Večer dovidenia.

Sloveso épeler (hláskovať) sa časuje rovnako ako s'appeler. Rozlišujeme teda tvary j'épelle, nous épelons ap. Správne hláskovanie sa môžete naučiť podľa abecedy, ktorú nájdete v úvodnej lekcii venovanej výslovnosti.

Commander un plat

Bernard:
Bonsoir madame. On a une réservation au nom de Ducretet.
Dobrý večer. Máme rezerváciu na meno Ducretet.
La serveuse:
Bonsoir madame, monsieur. C'est votre table. Je vous apporte la carte ?
Dobrý večer, pani, pane. Toto je váš stôl. Chcete priniesť jedálny lístok?
Bernard:
Oui, merci.
Áno, ďakujeme.
La serveuse:
Vous désirez un apéritif ?
Budete si želať aperitív?
Bernard:
Pour moi un pastis. Charlotte, tu prends un apéritif, toi aussi ?
Pre mňa pastis. Charlotte, dáš si tiež nejaký aperitív?
Charlotte:
Pour moi un kir, s'il vous plaît. Tu commandes deux hors-d'œuvre, Bernard ?
Pre mňa, prosím, jeden kir. Objednáš dve predjedlá, Bernard?
Bernard:
Moi, je ne prends pas de hors-d'œuvre, juste un potage de légumes.
Ja si predjedlo nedám, iba zeleninovú polievku.
La serveuse:
Vous, vous ne prenez pas de soupe, madame ?
Vy si polievku nedáte?
Charlotte:
Non, merci. Mais qu'est-ce qu'on prend après ? Qu'est-ce que vous recommandez comme poisson, madame ?
Nie, ďakujem. Čo si ale dáme potom? Akú rybu by ste nám odporučili?
La serveuse:
Nous avons un excellent filet de thon à l'ail ou du saumon grillé.
Máme vynikajúci filet z tuniaka na cesnaku alebo grilovaného lososa.
Charlotte:
Ah, j'adore le saumon. Je prends donc du saumon grillé avec des pommes de terre sautées à la sauce aux fines herbes. Toi, tu ne prends pas de poisson, Bernard ?
Á, milujem lososa. Dám si teda grilovaného lososa s opekanými zemiakmi a bylinkovou omáčkou. Bernard, ty si nedáš rybu?
Bernard:
Non, je préfère manger de la viande ce soir. Vous avez du veau, madame ?
Nie, dnes večer si dám mäso. Máte teľacinu?
La serveuse:
On a une délicieuse côtelette de veau. Vous préférez une côtelette grillée ou panée ? Sinon, on a encore une côtelette aux tomates et oignons en plat du jour.
Máme vynikajúcu teľaciu kotletu. Máte radšej grilovanú alebo obaľovanú kotletu? Alebo ešte máme kotletu na paradajkách a cibuli ako jedlo dňa.
Bernard:
Ah, très bien ! Dans ce cas-là, donnez-moi une côtelette aux tomates et oignons avec des légumes grillés. Et pour boire, une bouteille de vin rouge et une carafe d'eau minérale.
Á, výborne! V tom prípade mi dajte kotletu na paradajkách a cibuli s grilovanou zeleninou. A na pitie fľašu červeného vína a karafu minerálky.
La serveuse:
De l'eau plate ou gazeuse ?
Neperlivú alebo perlivú?
Bernard:
Gazeuse. Mais il n'y a pas de cuillères sur la table. Il y a juste des couteaux et des fourchettes.
Perlivú. Na stole ale nie sú lyžice. Sú tu len nože a vidličky.
La serveuse:
Je vous prie de m'excuser. Je vous les apporte tout de suite.
Ospravedlňujem sa. Hneď ich prinesiem.
La serveuse apporte les plats.
Servírka prináša jedlá.

La serveuse:
Voici vos plats. Bon appétit !
Tu je vaše jedlo. Dobrú chuť!

Slávny pastis je vlastne anízovka, teda pálenka. Podáva sa zmiešaný s vodou, čím nápoj dostane mliečnu farbu. Kir označuje víno zmiešané s ríbezľovým likérom, nazývaným cassis.

Payer l'addition

La serveuse:
Vous prenez un dessert ? Une salade de fruits ou un morceau de gâteau ? On fait aussi une excellente glace maison.
Dáte si dezert? Ovocný šalát alebo kúsok torty? Robíme tiež vynikajúcu domácu zmrzlinu.
Bernard:
Non, merci. Juste deux tasses de café. Et l'addition, s'il vous plaît.
Nie, ďakujeme. Iba dve šálky kávy. A účet, prosím.

Le pourboire

Le service est compris ?
Obsluha je v cene?
Oui. En France, le service est toujours compris. Mais tu peux donner un pourboire si tu es satisfaite du service.
Áno. Vo Francúzsku je obsluha vždy v cene. Ale ak si s obsluhou spokojná, môžeš dať prepitné.

Nájdite v dialógoch: (1) podstatné mená s delivým členom v kladnom význame, (2) podstatné mená s neurčitým alebo delivým členom v zápore.