Communication

Predložka à Predložka à má celý rad významov. Jedným z hlavných je označenie miesta a smeru. Používa sa napr. pri názvoch miest. à Montréalv Montreali, do Montrealu Je suis à Lille.Som v Lille. Vous allez à Tunis ?Idete do Tunisu? Objavuje sa aj vo výrazoch udávania času. Preložíme ju najčastejšie ako o, niekedy musíme použiť opis, ako napr. pri lúčení. À bientôt !Do skorého videnia! À ce soir !Dovidenia dnes večer!
jour/journée et soir/soirée Deň a večer. Pre preklad týchto slov použijeme francúzske jour a soir. trois jourstri dni ce soirdnes večer Pozor, pri pozdrave použijeme jednoslovné výrazy. Bonjour madame !, Bonjour monsieur !Dobrý deň! Bonsoir les filles !Dobrý večer, dievčatá! Vo francúzštine je zdvorilé pridať k pozdravu oslovenie madame, monsieur. Ak niekomu želáme, aby prežil pekný deň alebo večer, použijeme dlhšie tvary journée a soirée. Je dois y aller, bonne journée.Už pôjdem, pekný deň. Bonne soirée et à bientôt.Prajem pekný večer a do skorého videnia.
Vykanie Vo francúzštine vykáme pomocou druhej osoby množného čísla. Zámená píšeme s malým písmenom. Et vous, vous partez, Madame Fournier ?A vy odchádzate, pani Fournierová?
Predstavovanie Pri vzájomnom predstavovaní používame nasledujúcu frázu. Sloveso byť je tu nepovinné. (Je suis) Ravie de faire votre connaissance.Rada vás spoznávam. Odpoveď bude: Très heureuse de même.Teší ma. žena Pri predstavovaní tretej osoby si predstavované osoby povedia enchanté/enchantée. Je te présente Véronique. – Enchanté.To je Véronique. dosl. “predstavujem ti” – Teší ma muž. Na enchanté reagujeme buď týmto rovnakým slovom alebo môžeme povedať Moi aussi alebo Moi de même (Ja tiež).