Activités

Prečítajte si úvodné dialógy a odpovedzte na otázky. Uveďte správne odpovede.

1 Marthe va chez Laurent mercredi après-midi ? – , elle va chez Laurent .
2 Une pizza avec un café coûte 7 euros ? – , ça coûte .
3 Laurent organise une soirée ? – , Laurent organise .
4 Marthe va chez le coiffeur à trois heures moins le quart ? – , Marthe va chez le coiffeur à heures moins le quart.
5 Laurent et Christophe vont chez le médecin ? – , Laurent et Christophe vont .
6 Michèle habite au 3, rue Georges Bizet ? – , Michèle habite au .

Doplňte nasledujúce slová do príslušného stĺpca podľa výslovnosti: malheureusement, français, vais, jeudi, mercredi, peu, sept.

εø

Precvičujte si výslovnosť rytmických celkov vyslovovaných ako jedno slovo.

1 tu es, tu ne vas pas, vous désirez, ça coûte combien
2 qu'est-ce qu'elle fait, à quelle heure
3 à ce soir, à Nice, à la campagne; à une heure
4 chez le coiffeur, chez le vétérinaire, chez moi
5 deux euros, match de football, une jolie fille

Určite správnu výslovnosť zvýraznených spoluhlások a slovo doplňte do príslušného stĺpca.

1 Vous allez où ?
2 Tu vas où ?
3 Je pars dans l'après-midi.
4 Trois euros, s'il vous plaît.
5 Ils sont comment ?
6 Nous habitons à la campagne.
7 Elle est professeure de français.
8 Ça va ?
9 Ils ne sont pas très sportifs.
z s nevyslovuje sa

Vypočujte si nahrávku a doplňte hlásku, ktorú počujete.

1 mns
2 aons
3 commder
4 parts
5 qlle
6 donns
7 soir
8 apr-midi
9 ldi
10 quze

Vypočujte si nahrávku a doplňte chýbajúcu informáciu.

1 Léna à Marseille. Quand ? À heures quart.
2 Il est et . Christophe va chez .
3 Frédéric commande pizzas, trois et thé. Ça fait euros.

Pripojte osobné zámená k zvyšku vety.

 • 1 Tu
 • 2 Ils
 • 3 Vous
 • 4 Je
 • 5 Nous
 • 6 Ça
 • 7 Elle
 • a va chez le médecin.
 • b vas bien ?
 • c vais très bien.
 • d va, merci.
 • e allez à Liège ?
 • f allons à la campagne.
 • g vont à Tours.

Doplňte vety pomocou nasledujúcich výrazov: chez, où, à, demie, quel, quelle, ça, à quelle heure, il, très, est-ce que.

1 C'est adresse ?
2 Je vais les parents.
3 est-ce que vous allez chez le coiffeur ?
4 Je dois y aller. Il est tard.
5 est vingt heures moins le quart.
6 Le cours commence à sept heures et .
7 Un thé et deux cafés, fait 5 euros.
8 c'est bien pour toi ?
9 est votre nom ?
10 habite Suzanne ?
11 Je dois y aller. dimanche !

Vyberte vhodnú reakciu.

 • 1 Vous désirez ?
 • 2 Tu as l'heure ?
 • 3 Vous êtes combien ?
 • 4 Combien coûtent deux tickets ?
 • 5 Qu'est-ce que tu fais jeudi soir ?
 • 6 Tu vas chez Léa ?
 • 7 Ça te convient ?
 • 8 Et la soirée, c'est à quelle heure ?
 • a Rien de prévu.
 • b Nous sommes trois.
 • c À sept heures.
 • d Deux thés.
 • e Malheureusement non.
 • f 4 euros.
 • g Il est onze heures et quart.
 • h Non, je reste chez moi.

Odpovedzte záporne.

1 Máš večer čas?
2 Spievate rady?
3 Dievčatá idú na vidiek?
4 Uschi je Angličanka?
5 Bývaš v Ženeve?
6 Ste unavené?
7 Máte sa dobre?
8 Ty si tu nový?
9 Zostaneš v Paríži?
10 Je neskoro?

Vyberte správne slovo.

1 Non, elle n'est pas .
2 fait 17 euros.
3 Vous venez moi ce soir ?
4 Bonne et à bientôt.
5 Dimanche, nous allons la campagne.
6 C'est à heure ?
7 Où est-ce qu'ils  ?
8 Je dois aller.
9 Je suis libre mardi .
10 Tu aimes jouer la pétanque ?

Vyberte jednu alebo dve možné odpovede.

1 Vous désirez ?
2 Quelle heure est-il ?
3 Qu'est-ce que tu fais lundi matin ?
4 Et avec ça ?
5 Comment allez-vous ?
6 Vous êtes libre ce soir ?

Napíšte časový údaj slovami.

1 13H10
2 8H30
3 19H30
4 14H15
5 15H45
6 5H55
7 2H05
8 19H40
9 01H30

V slovenčine môžeme napísať 13.10 ap. alebo 13h10 ap., Francúzi dávajú prednosť zápisu s H (heure).

Preložte.

1 Večierok sa nezačína o štvrť na šesť. Začína sa o šiestej.
2 Kedy odchádzaš? – Vo štvrtok o pol tretej.
3 O koľkej ide Marc k lekárovi? – Odchádza desať minút pred deviatou.
4 Dobre, o tri štvrte na jednu. Tak ahoj v sobotu.
5 Koľko je hodín? – Sú tri hodiny sedemnásť.
6 Dnes večer nemám čas. – A v piatok o pol deviatej?
7 Už sú o päť minút štyri? Musím ísť. Do skorého videnia!
8 Zájdeš ku mne v utorok o štvrť na osem?

Doplňte vety pomocou nasledujúcich výrazov: et, quand, il, moins, quelle, à.

1 commence le cours ?
2 À deux heures quart.
3 Il est trois heures le quart.
4 Je pars huit heures et demie.
5 est neuf heures, c'est ça ?
6 heure est-il ?

Preložte.

1 Kam idete?
2 Idú do knižnice.
3 Do Lausanne nejdem.
4 Ide so mnou.
5 Ideme k veterinárovi.
6 Mám sa veľmi dobre.

Utvorte vety so správnym slovosledom.

1 n' - je - pas - à - habite - Montpellier
2 elles - la - pas - vont - bibliothèque - ne - à
3 aime - n' - je - chanter - pas
4 ne - convient - pas - ça - te
5 pas - il - intelligent - très - est - n'
6 je - pas - aujourd'hui - ne - travaille
7 êtes - vous - gentil - pas - n'

Utvorte otázky.

1 Nous habitons au 12, rue Marbeuf.
2 Non. Mercredi, je vais à Lyon.
libre, vous
3 Une pizza et un café, ça fait 6 euros.
combien
4 J'aime regarder les matchs de football.
qu'est-ce que
5 Il est 5 heures dix.
heure
6 Non, je ne suis pas informaticienne.
vous
7 Samedi ? Je reste chez moi.
qu'est-ce que, tu
8 Je m'appelle Jérémie.
nom, vous
9 Je pars très tôt.
quand, tu

Vyberte správny opytovací výraz.

a Est-ce que...b Qu'est-ce que...
...tu fais jeudi ?
...tu aimes le thé ?
...vous prenez un thé ?
...il organise un match ?
...elles aiment faire ?

Preložte.

1 Chcel by som dva čaje. Koľko to robí?
2 Ako sa máte? – Ujde to. A vy?
3 Aké je tvoje číslo na mobil?
4 Čo robíš vo štvrtok odpoludnia? – Nemám nič v pláne.
5 Ďakujem vám. – Prosím.
6 Máte v sobotu čas? Idete k Charlotte? Robí večierok.
7 Neviete, koľko je hodín? – Sú o päť minút štyri.
8 O koľkej ideš k lekárovi?
9 Ony nerady spievajú.
10 Čo robíte potom?
11 Je Francúzka alebo Belgičanka?
12 Nejdeš do knižnice?
13 Koľko stojí jeden lístok? – Devätnásť eur.
14 Nie je veľmi šťastná.
15 Čo robíš? – Dívam sa na televíziu a mám sa veľmi dobre.