Vocabulaire

 • agenda m aʒε̃dadiár
 • s'appeler sap(ə)levolať sa
 • arriver aʀiveprísť
 • se brosser sə bʀɔsečistiť si, kefovať si
 • se changer sə ʃɑ̃ʒeprezliecť sa
 • chaque ʃakkaždý
 • cheveu m ʃ(ə)vøvlas
 • chose f ʃozvec
 • cinéma m sinemakino
 • club m de gym klœb də ʒimposilňovňa
 • concert m kɔ̃sεʀkoncert
 • courses f pl kuʀs1 nákupy, 2 preteky, dostihy
 • culture f kyltyʀkultúra
 • danse f dɑ̃stanec
 • demain d(ə)mε̃zajtra
 • dent f dɑ̃zub
 • douche f duʃsprcha
 • se doucher sə duʃesprchovať sa
 • école f ekɔlškola
 • évidemment evidamɑ̃evidentne, očividne
 • se laver sə laveumyť sa
 • se lever sə l(ə)vevstať
 • maison f mεzɔ̃dom
 • norm|al/-ale nɔʀmalnormálny
 • se peigner sə peɲeučesať sa
 • piscine f pisinbazén, kúpalisko, plaváreň
 • plaisir m pleziʀpotešenie
 • plein/pleine plε̃/plεnplný
 • promenade f pʀɔm(ə)nadprechádzka
 • se promener sə pʀɔm(ə)neprejsť sa
 • quelqu'un kεlkœ̃niekto
 • se reposer sə ʀ(ə)pozeodpočinúť si
 • se réveiller sə ʀevejeprebudiť sa
 • salle f de bains sal də bε̃kúpeľňa
 • si sitak, taký
 • sortir sɔʀtiʀvyjsť, odísť, ísť von
 • sortir avec qqn sɔʀtiʀchodiť s kým
 • temps m tɑ̃1 čas, 2 počasie
 • théâtre m teɑtʀdivadlo
 • toujours tuʒuʀvždy, stále
 • voiture vwatyʀauto

Príslovka si sa používa pred prídavným menom alebo inou príslovkou vo význame tak(ý), toľko: si tôt/tard = tak skoro/neskoro, Elle est si belle. = Je taká krásna. Podobný význam majú príslovky tellement a tant.