Vocabulaire

 • addition f adisjɔ̃účet v reštaurácii
 • ail m ajcesnak
 • apéritif m apeʀitifaperitív
 • apporter apɔʀtepriniesť
 • carafe f kaʀafkarafa
 • carte f kaʀtjedálny lístok
 • cas m prípad
 • certainement sεʀtεnmɑ̃iste, zaiste
 • côtelette f kotlεtkotleta
 • couteau m kutonôž
 • couvert m kuvεʀpríbor
 • cuillère f kɥijεʀlyžica
 • dessert m desεʀzákusok, dezert
 • épeler ep(ə)lehláskovať
 • excell|ent/-ente εkselɑ̃výborný, vynikajúci
 • fenêtre f f(ə)nεtʀokno
 • fines herbes f pl finzεʀbbylinky
 • filet m filεfileta, plátok mäsa
 • fourchette f fuʀʃεtvidlička
 • gâteau m gɑtokoláč, torta ovocná ap.
 • gaz|eux/-euse gɑzøperlivý
 • glace f glaszmrzlina
 • grill|é/-ée gʀijegrilovaný
 • hors-d'œuvre m ˈɔʀdœvʀpredjedlo
 • juste ʒystiba, presne, práve
 • not|é/-ée nɔtezaznamenaný, zapísaný do notesa ap.
 • oignon m ɔɲɔ̃cibuľa
 • pan|é/-ée paneobaľovaný v strúhanke
 • personne f pεʀsɔnosoba
 • plat/plate pla/platneperlivý
 • plat m plajedlo chod
 • possible pɔsiblmožný
 • potage m pɔtaʒpolievka hustá, krémová
 • pourboire m puʀbwaʀprepitné
 • près de qqch pʀεblízko čoho
 • problème m pʀɔblεmproblém
 • recommander ʀ(ə)kɔmɑ̃deodporučiť
 • regretter ʀ(ə)gʀeteľutovať
 • réservation f ʀezεʀvasjɔ̃rezervácia
 • réserv|é/-ée ʀezεʀvezarezervovaný
 • réserver ʀezεʀverezervovať, zarezervovať
 • satisf|ait/-aite satisfεspokojný
 • sauce f sosomáčka
 • saumon m somɔ̃losos
 • saut|é/-ée soteopekaný, restovaný
 • serveur m/serveuse f sεʀvœʀ/sεʀvøzčašník/servírka
 • service m sεʀvisobsluha, servis
 • si siak, či
 • soupe f suppolievka
 • table f tablstôl
 • terrasse f teʀaszáhradka reštaurácie, terasa
 • thon m tɔ̃tuniak
 • tout de suite tu də sɥit(i)hneď
 • voici vwasitu

Polievka sa po francúzsky povie la soupe. Používa sa aj výraz le potage, ktorý označuje husté zeleninové polievky. A krémovým polievkam sa hovorí le velouté.