Activités

Preložte.

1 Prosím (vás).
2 Ďakujem.
3 Pekný večer. (pri rozlúčení)
4 Ako sa máš?
5 Dovidenia.
6 Prosím. (odpoveď na “ďakujem”)
7 Dobrý večer.
8 Dobre.
9 Dobrý deň.
10 Ahoj.
11 Do skorého videnia.
12 Pekný deň. (pri rozlúčení)

Vypočujte si nahrávku a doplňte hlásku, ktorú počujete.

1 bonjr
2 fie
3 bientt
4 déj
5 franais
6 journ
7 volonters
8 je ss

Vypočujte si nahrávku a doplňte chýbajúcu informáciu.

1 Christine va .
2 Marc prend .
3 Oui, je suis .
4 Je en prie.
5 Oui, je , au revoir et bonne journée.

Vypočujte si nahrávku a zapíšte si čísla.

1 numéro
2 numéro
3 numéro
4 numéro
5 numéro
6 euros
7 euros
8 euros
9 euros
10 euros

Pripojte osobné zámená k zvyšku vety.

 • 1 Vous
 • 2 Je
 • 3 Tu
 • 1 Tu
 • 2 Vous
 • 3 Je
 • a suis fatigué.
 • b faites ça ce soir ?
 • c pars sans moi.
 • a vous en prie.
 • b es heureux ?
 • c allez bien ?

Koľko to stojí? Číslovky napíšte slovami a prečítajte ich.

1 1 euro 10, s'il vous plaît.
2 Trois tickets ? 9 euros.
3 1 euro 20 ?
4 19 euros, s'il vous plaît.
5 Deux verres ? 8 euros.
6 6 euros 10, s'il vous plaît.

Číslovky napíšte slovami a doplňte výsledok.

1 3 + 2
2 6 + 6
3 7 + 8
4 9 + 4
5 3 + 7
6 8 + 10
7 0 + 11
8 12 + 8
9 11 + 6

Tvar font je 3. os. mn. č. slovesa faire. Používame ho na vyjadrenie slovenského rovná sa.

Prečítajte si nasledujúci dialóg a zapíšte si čísla.

 • - Tu as un numéro de portable ?
 • - Oui, c'est le 06 05 17 09 12. Et toi ? zéro six zéro cinq dix-sept zéro neuf douze
 • - C'est le 01 11 13 07 08. zéro un onze treize zéro sept zéro huit

Určite správne poradie viet dialógu.

 • 1. Bonjour. Pas mal. Et vous ?
 • 2. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ?
 • 3. Je vais bien, merci.

Doplňte koncovku množného čísla tam, kde treba.

1 fille portable enchanté numéro heureux
2 désolé soirée euro français verre bon

Vyberte vhodnú reakciu.

 • 1 Tu vas bien ?
 • 2 Comment allez-vous ?
 • 3 Au revoir.
 • 4 Vous prenez un verre ?
 • 5 Je te présente Théo.
 • 6 Je dois y aller.
 • 7 Merci.
 • a Volontiers.
 • b Bonne soirée !
 • c Enchanté.
 • d Pas mal.
 • e Je vous en prie.
 • f C'est dommage !
 • g Ça va, merci.

Doplňte vety pomocou nasledujúcich výrazov: vous, à, dommage, bonne journée, bonjour, même.

1 Vous partez déjà ? C'est .
2 et à bientôt.
3 Enchantée ! – Moi de .
4 êtes Monsieur Lejeune, c'est ça ?
5 Aujourd'hui, je vais Bastogne.
6 monsieur. Un ticket, s'il vous plaît.

Preložte.

1 Ste šťastný?
2 Už odchádzam.
3 Som Jacques.
4 Ideš do Paríža?
5 Odchádzate?
6 Je mi ľúto.
7 Ako-tak.
8 Dáte si pohárik?

Doplňte slovesa être, aller, faire, partir, prendre v správnom tvare.

1 Vous déjà ?
2 Tu heureux ?
3 Je désolé.
4 C' Stéphanie.
5 Vous bien ?
6 Vous fatigué ?
7 Je à Bruxelles.
8 Vous un verre ?
9 Ça  ?

Preložte.

1 To je pre vás.
2 A ja?
3 Si unavený?
4 Odchádzam bez teba.

Doplňte správne zámeno.

1 C'est pour  ?
ja
2 S'il plaît.
vy
3 dois y aller.
ja
4 Toi, vas bien ?
ty
5 , vous êtes fatigué ce soir ?
vy
6 Vous partez sans  ?
ja
7 Et , tu vas à Nantes ?
ty
8 Je en prie.
vy
9 Enchanté. – aussi.
ja

Utvorte vety so správnym slovosledom a preložte.

1 en - je - prie - vous
2 vais - bien - je - très
3 vous - c' - pour - est
4 ravi - votre - faire - suis - je - connaissance - de
5 portable - numéro - tu - un - as - de
6 dois - aller - y - je

Vyberte vhodnú reakciu.

1 Ça va?
2 Vous prenez un verre ?
3 À bientôt !
4 Bonne journée !
5 Tu vas bien ?

Preložte.

1 Idete do Rennes? – Áno, odchádzam dnes večer.
2 Dovidenia a pekný deň.
3 Dobrý deň. Ako sa máš?
4 Si veľmi unavený?
5 Ďakujem. – Prosím. (vy)
6 Ty si Marie, je to tak?
7 Ja som Paul. – Teší ma.
8 Už musím ísť. – To je škoda!
9 Dnes? Bohužiaľ áno.
10 Ty tiež?
11 Do skorého videnia!
12 Rád vás spoznávam. – Veľmi ma teší.
13 Som v Paríži a mám sa dobre!