Vocabulaire

 • acheter aʃ(ə)tekúpiť
 • bière f bjεʀpivo
 • blanc/blanche blɑ̃/blɑ̃ʃbiely
 • boire bwaʀpiť
 • céréales f pl seʀealcereálie
 • chocolat m ʃɔkɔlačokoláda
 • concombre m kɔ̃kɔ̃bʀuhorka
 • croissant m kʀwasɑ̃croisant
 • déjeuner m deʒœneobed
 • déjeuner deʒœneobedovať
 • détester detεsteneznášať, nenávidieť
 • dîner m dinevečera
 • eau f ovoda
 • exemple m εgzɑ̃plpríklad
 • faim f fε̃hlad
 • fromage m fʀɔmaʒsyr
 • fruits m pl fʀɥiovocie
 • jambon m ʒɑ̃bɔ̃šunka
 • jus m ʒyšťava
 • jus m de fruits ʒy də fʀɥidžús
 • lait m mlieko
 • légumes m pl legymzelenina
 • maintenant mε̃t(ə)nɑ̃teraz
 • maman m mamɑ̃mamička, mamka
 • manger mɑ̃ʒejesť
 • minér|al/-ale -aux mineʀalminerálny
 • pain m pε̃chlieb
 • parf|ait/-aite paʀfεskvelý, perfektný
 • pâtes f pl pɑtcestoviny
 • pommes de terre f pl pɔm də tεʀzemiaky
 • porc m pɔʀbravčové
 • préférer pʀefeʀedávať prednosť, mať radšej
 • préparer pʀepaʀepripraviť
 • quelque chose kεlk(ə) ʃozniečo
 • régime m ʀeʒimdiéta, režim
 • repas m ʀ(ə)pɑjedlo
 • restaurant m ʀεstɔʀɑ̃reštaurácia
 • riz m ʀiryža
 • rouge ʀuʒčervený
 • salade f saladšalát
 • sandwich m sɑ̃dwi(t)ʃsendvič, obložená bageta
 • santé f sɑ̃tezdravie
 • si siáno po otázke v zápore
 • soif f swafsmäd
 • supermarché m sypεʀmaʀʃesupermarket
 • tomate f tɔmatparadajka
 • viande f vjɑ̃dmäso
 • vin m vε̃víno
 • vouloir vulwaʀchcieť