Situation A

Bonjour madame, comment allez-vous ?
bɔ̃ʒuʀ madam, kɔmɑ̃talevu ?
Dobrý deň, ako sa máte?
Bonjour. Je vais très bien, merci. Et vous ?
bɔ̃ʒuʀ ʒə vε tʀε bjε̃, mεʀsi e vu ?
Dobrý deň. Mám sa veľmi dobre, ďakujem. A vy?

Situation B

Mattéo:
Salut les filles !
saly le fij !
Ahoj, dievčatá!
Christine:
Salut Mattéo !
saly mateo !
Ahoj, Mattéo!
Suzanne:
Salut !
saly !
Ahoj!
Mattéo:
Tu vas bien, Suzanne ?
ty va bjε̃, syzan ?
Ako sa máš, Suzanne?
Suzanne:
Oui, merci, et toi, ça va ?
ˈwi, mεʀsi, e twa, sa va ?
Mám sa dobre, ďakujem. A čo ty, všetko v poriadku?
Mattéo:
Pas mal, merci. Et toi, Christine ? Comment ça va ?
pɑ mal, mεʀsi e twa, kʀistin ? kɔmɑ̃ sa va ?
Ide to, ďakujem. A ty, Christine? Ako sa máš?
Christine:
Comme ci comme ça.
kɔm si kɔm sa
Ako-tak.

Situation C

Je dois y aller.
ʒə dwa i ale
Už musím ísť.
Vous partez déjà ? C'est dommage !
vu paʀte deʒa ? se dɔmaʒ !
Už idete? To je škoda!
Malheureusement oui. Je suis désolé.
maløʀøzmɑ̃ ˈwi ʒə sɥi dezɔle
Bohužiaľ áno. Je mi to ľúto.
C'est pas grave. Bonne journée !
se pɑ gʀav bɔn ʒuʀne !
Čo sa dá robiť. Pekný deň!
À vous aussi. À bientôt !
a vuzosi a bjε̃to !
Aj vám. A do skorého videnia!

Situation D

Simone:
Salut Marc ! Tu vas bien ce soir ?
saly maʀk ! ty va bjε̃ sə swaʀ ?
Ahoj, Marc! Máš sa dobre (dnes večer)?
Marc:
Salut. Un peu fatigué, mais ça va.
saly œ̃ pø fatige, mε sa va
Ahoj. Som trocha unavený, ale ide to.
Simone:
Tu prends un verre ?
ty pʀɑ̃ œ̃ vεʀ ?
Dáš/Nedáš si pohárik?
Marc:
Volontiers.
vɔlɔ̃tje
Rád.

Je večer a Marc je trocha unavený. Simone mu však neponúka kávu. Tú totiž Francúzi večer zvyčajne nepijú.

Situation E

Bonjour monsieur ! Vous êtes Richard ?
bɔ̃ʒuʀ məsjø ! vuzεt ʀiʃaʀ ?
Dobrý deň, pane! Vy ste Richard?
Oui. Bonjour. Je suis Richard Lacourt. Et vous êtes Jean, c'est ça ?
ˈwi bɔ̃ʒuʀ ʒə sɥi ʀiʃaʀ lakuʀ e vuzεt ʒɑ̃, se sa ?
Áno. Dobrý deň. Som Richard Lacourt. A Vy ste Jean, je to tak?
C'est moi. Ravi de faire votre connaissance.
se mwa ʀavi də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s
To som ja. Som rád, že vás spoznávam.
Très heureux de même.
tʀεzøʀø də mεm
Veľmi ma teší.

Situation F

Juliette:
Salut Olivier ! Ça va ?
saly ɔlivje ! sa va ?
Ahoj, Olivier! Ako sa máš?
Olivier:
Salut ! Ça va et toi ?
saly ! sa va e twa ?
Ahoj! Dobre, a ty?
Juliette:
Oui merci. Je te présente Margot.
ˈwi mεʀsi ʒə tə pʀezɑ̃t maʀgo
Ja tiež, ďakujem. Predstavujem ti Margot.
Olivier:
Salut Margot, enchanté.
saly maʀgo, ɑ̃ʃɑ̃te
Ahoj, Margot, teší ma.
Margot:
Moi de même.
mwa də mεm
Mňa tiež.

Situation G

Bonsoir madame. Un ticket, s'il vous plaît.
bɔ̃swaʀ madam œ̃ tikε, sil vu plε
Dobrý večer. Jeden lístok, prosím.
Bonsoir. Un euro vingt.
bɔ̃swaʀ œ̃nøʀo vε̃
Dobrý večer. Euro dvadsať.
Merci. Bonne soirée.
mεʀsi bɔn swaʀe
Ďakujem. Pekný večer.
Je vous en prie, au revoir.
ʒə vuzɑ̃ pʀi, o ʀ(ə)vwaʀ
Prosím, dovidenia.

Nájdite v texte pozdravy.

Nájdite v texte odpovede na otázku Ako sa máš/máte?, Ide to?