CV

Jocelyne Morel
Née le : 09/03/1980
Contact : 38, rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse
Tél. : 01 20 08 16 14
Mobile : 03 13 07 10 09
e-mail : jocelyne.morel@krm.fr
Expérience professionnelle
2010 - 2018 Société KRM, comptable
2003 - 2009 Salon Diane, coiffeuse
1999 - 2003 Boutique prêt-à-porter, chef de produits hommes
1998 - 1999 Boutique prêt-à-porter, vendeuse
Formation
2009 Cours d'orientation, comptable
1998 Baccalauréat professionnel
Compétences
Centres d'intérêts

Mobilný telefón sa v európskej francúzštine povie portable alebo mobile. V Kanade sa však stretnete so slovom cellulaire, skrátene cell. Kanaďania majú tiež zvláštny výraz pre elektronickú poštu: courriel. Vo Francúzsku tento výraz nie je taký častý, stretnete sa skôr s anglickým pomenovaním e-mail alebo s jeho pofrancúzštenou podobou mèl. Všetky tieto výrazy sú mužského rodu.

e-mail

Pri udávaní emailovej adresy používame slová arobase aʀɔbaz (zavináč) a point pwε̃ (bodka).

Parlez-vous français ?

Monsieur A:
Parlez-vous français ?
paʀlevu fʀɑ̃sε ?
Hovoríte po francúzsky?
Monsieur B:
Oui, un petit peu.
ˈwi, œ̃ p(ə)ti pø
Áno, trocha.
Monsieur A:
Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?
sɥiʒə bjε̃ ʃe sə ʃεʀ sεʀʒ kə ʒə ʃεʀʃ ?
Som u toho drahého Sergea, ktorého hľadám?
Monsieur B:
Pardon ? Vous pouvez parler plus lentement ?
paʀdɔ̃ ? vu puve paʀle ply lɑ̃tmɑ̃ ?
Prepáčte? Môžete hovoriť pomalšie?
Monsieur A:
Suis-je bien chez ce cher Serge ? Je cherche ce cher Serge.
sɥiʒə bjε̃ ʃe sə ʃεʀ sεʀʒ ? ʒə ʃεʀʃ sə ʃεʀ sεʀʒ
Som u toho drahého Sergea? Hľadám toho drahého Sergea.
Monsieur B:
Vous avez dit ? Vous pouvez répéter ? Je n'ai pas compris.
vuzave di ? vu puve ʀepete ? ʒə ne pɑ kɔ̃pʀi
Čo ste hovorili? Môžete to zopakovať? Nerozumel som.
Monsieur A:
Serge est là ?
sεʀʒ ε la ?
Je tu Serge?
Monsieur B:
Oh, je suis désolé, Serge n'est pas là.
o, ʒə sɥi dezɔle, sεʀʒ nε pɑ la
Ach, je mi ľúto. Serge tu nie je.

Slovo que v jazykolame Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche? je vzťažné zámeno ktorého/ktorú. Vedľajšie vety si však necháme až na neskôr.