Communication

Vyjadrovanie budúcnosti prítomným časom Budúci čas je vo francúzštine dosť neobľúbený a často sa nahrádza prítomným časom. Z kontextu je totiž jasné, že nejde o práve prebiehajúcu činnosť, ale o blízku budúcnosť. Qu'est-ce que vous prenez ?Čo si dáte? J'achète des fruits.Kúpim ovocie. Lundi, je vais à la bibliothèque.V pondelok idem/pôjdem do knižnice.
O jedle dať si Sloveso prendre v zmysle dať si používame iba mimo domova, teda v reštaurácii alebo na návšteve. Je prends un sandwich, merci.Dám si sendnvič, ďakujem. Takže hostiteľka sa pýta: Qu'est-ce que vous prenez?Čo si dáte? ale mamička, manžel ap. použijú slovesá manger, boire, vouloir: Qu'est-ce que vous voulez manger pour le dîner?Čo chcete na večeru? Marie, tu veux du thé ?Marie, chceš čaj? predložky au a avec du Prílohy jedál a ingrediencie vyjadrujeme v slovenčine pomocou predložky s. Vo francúzštine je to trocha zložitejšie. Predložka avec sa používa len pri prílohách, ktoré dávame k hlavnej časti chodu. A pretože nie je presne určené, koľko prílohy dáme, nasleduje po nej delivý člen. Tu prends le porc avec du riz ou avec des pommes de terre ?Dáš si to bravčové s ryžou alebo so zemiakmi? Nous mangeons de la viande avec de la salade.Mäso jeme so šalátom. Ak hovoríme o ingredienciách, o priamej súčasti jedla, použijeme predložku à. sandwich au fromagesendvič so syrom café au laitkáva s mliekom Ale: croissant avec du cafécroisant s kávou Ale: salade de fruitsovocný šalát šalát z ovocia, nie s ovocím rouge et blanc Poznáme to zo slovenčiny: “Chceš červené alebo biele?”. Všetci vieme, že ide o víno. Vo francúzštine je to podobné. Je n'ai pas de blanc.Biele (víno) nemám. Je préfère le rouge.Mám radšej červené. Podobne je to s pivom. Svetlému alebo pšeničnému pivu hovoria Francúzi bière blonde, alebo len: Tu prends une blonde ?Dáš si jedno svetlé? salade Poznáme to zo slovenčiny. Slovo salade môže znamenať šalát ako pokrm (často s delivým členom, pretože ho môže byť rôzne množstvo), alebo druh zeleniny, napríklad hlávkový alebo kučeravý (často se spája s konkrétnou základnou číslovkou (napr. jeden), pretože ho kupujeme po kusoch). Tu achètes une salade.Kúpiš (jeden) šalát. Je mange du fromage avec de la salade.Zjem si syr so šalátom.
Predložky Francúzština používa často iné predložky než tie, na ktoré sme zvyknutí zo slovenčiny. pour le petit déjeuner / le déjeuner / le dîner na raňajky / na obed / na večeru Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner ?Čo si dáte na raňajky? Pour le dîner, nous prenons des pâtes.Na večeru si dáme cestoviny. quelque chose à manger/boire niečo na jedenie/pitie Tu as quelque chose à manger ?Nemáš niečo na jedenie? Vous avez quelque chose à boire ?Nemáte niečo na pitie?
Slovesné väzby préférer qqch dávať prednosť čomu, mať radšej čo Tu préfères les filles blondes ?Máš radšej blondínky?