zvyšok

reste m, (doplatok) appoint m, (zostatok) résidu m

Zvyšok urobíme nabudúce.
On va faire le reste la prochaine fois.
ɔ̃ va fεʀ lə ʀεst la pʀɔʃεn fwa
Zvyšok si nechajte.
Gardez le reste.
gaʀde lə ʀεst
Našli zvyšky obhoreného vraku.
On a trouvé les restes d'une épave brûlée.
ɔ̃na tʀuve le ʀεst dyn epav bʀyle
zvyšky
restes m pl
ʀεst
bezo zvyšku (úplne)
complètement, entièrement
kɔ̃plεtmɑ̃ˌ ɑ̃tjεʀmɑ̃
po zvyšok života
pour le reste de la vie
puʀ lə ʀεst də la vi