čiara

ligne f

Zvíťazil na celej čiare.
Il a cassé la baraque.
il a kɑse la baʀak
štartovacia/cieľová čiara
ligne de départ/d'arrivée
liɲ də depaʀ/daʀive
plná/prerušovaná čiara
ligne continue/discontinue
liɲ kɔ̃tiny/diskɔ̃ntiny
zlomková čiara
barre de fraction
baʀ də fʀaksjɔ̃
vzdušnou čiarou
à vol d'oiseau
a vɔl dwazo
urobiť hrubú čiaru za čím
tirer un trait sur qqch
tiʀe œ̃ tʀε