aj

et (aussi), (dokonca, ešte) aussi, même

Mal si si to nielen prečítať, ale aj opraviť.
Tu devais le lire aussi bien que le corriger.
ty d(ə)vε lə liʀ osi bjε̃ kə lə kɔʀiʒe
Išiel von so psom, aj keď pršalo.
Il a promené le chien même s'il pleuvait.
il a ? lə ʃjε̃ mεm sil pløvε
Aj keby to bola pravda...
Même si cela était vrai...
mεm si s(ə)la etε vʀε
Aj tak to už nie je žiadne tajomstvo.
De toute façon, ce n'est plus un secret.
də tut fasɔ̃ˌ sə nε ply œ̃ səkʀε
muži aj ženy
les hommes et les femmes
le ɔm e le fam
aj keď (aj v tom prípade)
aussi quand
osi kɑ̃