alebo

ou, ou bien

buď ... alebo
soit ... soit
swa ... swa
teraz alebo nikdy
C'est le moment ou jamais.
se lə mɔmɑ̃ u ʒamε
Dám si kávu alebo čaj.
Je prends du café ou du thé.
ʒə pʀɑ̃ dy kafe u dy te
Napíš alebo zavolaj.
Écris ou appelle-moi.
ekʀi u apεlmwa