blízky

proche, proch|ain/-aine, (susedný) vois|in/-ine

Kde je najbližšia nemocnica?
Où est l'hôpital le plus proche ?
u ε lɔpital lə ply pʀɔʃ ?
Je to môj najbližší priateľ.
C'est mon ami le plus proche.
se mɔnami lə ply pʀɔʃ
Sme blízki príbuzní.
On est des proches parents.
ɔ̃nε de pʀɔʃ paʀɑ̃
Sme si veľmi blízki.
Nous sommes très proches.
nu sɔm tʀε pʀɔʃ
Bližšie informácie nájdete...
Pour les informations plus détaillées voir...
puʀ lezε̃fɔʀmasjɔ̃ ply detaje vwaʀ
Môžete mi k tomu povedať niečo bližšie?
Vous pouvez me donner plus de détails ?
vu puve mə dɔne plys də detaj ?
Bližšia košeľa ako kabát.
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
ʃaʀite bjε̃nɔʀdɔne kɔmɑ̃s paʀ swamεm
pri najbližšej príležitosti
à la première occasion
a la pʀəmjεʀ ɔkazjɔ̃
najbližšia rodina
famille proche
famij pʀɔʃ
blízky vzťah
relation étroite
ʀ(ə)lasjɔ̃ etʀwat
blízky spolupracovník
proche collaborateur
pʀɔʃ kɔ(l)labɔʀatœʀ
na Blízkom východe
au Proche-Orient
o pʀɔʃɔʀjɑ̃
v blízkej/najbližšej budúcnosti
dans un proche/le plus proche avenir
dɑ̃ œ̃ pʀɔʃ/lə ply pʀɔʃ av(ə)niʀ
bližšie určenie, bližší opis
spécification/description plus détaillée
spesifikasjɔ̃/dεskʀipsjɔ̃ ply detaje