bežať

courir, (ísť) o čo s'agir de qqch

Musím už bežať.
Je dois y aller., Il faut que j'y aille.
ʒə dwa i aleˌ il fo kə ʒi aj
Bežala na autobus.
Elle a couru pour attraper le bus.
εl a kuʀy puʀ atʀape lə bys
Bude bežať na pretekoch.
Il va participer à la course.
il va paʀtisipe a la kuʀs
Čas beží. (nie je ho nazvyš)
Il ne reste plus beaucoup de temps.
il nə ʀεst ply boku də tɑ̃
Bežte po pomoc.
Allez chercher du secours !
ale ʃεʀʃe dy s(ə)kuʀ !
Bežal ako o život.
Il a couru à toutes jambes.
il a kuʀy a tut ʒɑ̃b
Motor beží na voľnobeh.
Le moteur tourne à vide.
lə mɔtœʀ tuʀn a vid