1(po istý bod) jusque, à, kam jusqu'à qqch

až-až (príliš)
un peu trop
œ̃ pø tʀo
až-až (viac než dosť)
plus qu'assez
ply kase
na koho/čo
sauf qqn/qqch
sof
do/k/po
jusqu'à
ʒyska
až o hodinu/mesiac
(ne... que) dans une heure/un mois
(nə... kə) dɑ̃ yn œʀ/œ̃ mwa
Som premočený až do nitky.
Je suis trempé jusqu'aux os.
ʒə sɥi tʀɑ̃pe ʒyskozɔs
Prečítajte si strany 5 až 10.
Lisez les pages 5 à 10.
lize le paʒ sε̃k a dis
Času máme až-až.
Nous avons largement le temps.
nuzavɔ̃ laʀʒəmɑ̃ lə tɑ̃
Mám toho až po krk!
J'en ai marre !, J'en ai jusque là !, J'en ai ras le bol !
ʒɑ̃nε maʀ !ˌ ʒɑ̃nε ʒysk(ə) la !ˌ ʒɑ̃nε ʀɑ lə bɔl !
Je až po krk v dlhoch.
Il s'est endetté/est plongé dans les dettes jusqu'au cou.
il setɑ̃dete/ε plɔ̃ʒe dɑ̃ le dεt ʒysko ku
teraz si uvedomujem, že...
Ce n'est que maintenant que je réalise que...
sə nε kə mε̃t(ə)nɑ̃ kə ʒə ʀealiz kə

2(keď) quand, lorsque +ind., que +subj.

Počkám, až príde.
J'attendrai jusqu'à ce qu'il arrive.
ʒatɑ̃dʀe ʒyska sə kil aʀiv
sa vráti, zavolaj.
Appelle-moi quand il rentre.
apεlmwa kɑ̃til ʀɑ̃tʀ

3(len, iba) ne... que, (dokonca) voire

keď...
après que...
apʀε kə
Príde až zajtra.
Il n'arrive que demain.
il naʀiv kə d(ə)mε̃
Výsledky budú až v piatok.
On ne saura les résultats que vendredi.
ɔ̃ nə soʀa le ʀezylta kə vɑ̃dʀədi