baliť

čo emballer, envelopper qqch, (dvoriť) koho draguer qqn

Balím sa/si kufre.
Je fais mes bagages., Je fais ma valise.
ʒə fε me bagaʒˌ ʒə fε ma valiz
Balila tam jedného chalana.
Elle y draguait un mec.
εl i dʀagε œ̃ mεk
O koľkej to balíš? (končíš prácu)
Tu finis quand, toi ?
ty fini kɑ̃ˌ twa ?
Balím to. (končím)
J'ai fini.
ʒe fini