baviť sa

s'amuser, se divertir, (hovoriť) parler

Dobre sa bavte!
Amusez-vous bien !
amyzevu bjε̃ !
Bavíš sa dobre?
Tu t'amuses bien ?
ty tamyz bjε̃ ?
Bavili sme sa o tebe.
On a parlé de toi.
ɔ̃na paʀle də twa
Nebavíme sa spolu.
On est brouillés.
ɔ̃nε bʀuje
O tom sa teraz nebudeme baviť.
Pas de discussion !
pɑ də diskysjɔ̃ !
baviť sa na čí účet
s'amuser aux dépens de qqn
samyze o depɑ̃