brat

frère m

Mám jedného mladšieho/staršieho brata.
J'ai un frère cadet/aîné.
ʒe œ̃ fʀεʀ kadε/ene
Sú ako bratia.
Ils sont comme les frères.
il sɔ̃ kɔm le fʀεʀ
Keď sa naštve, nepozná brata.
Dans sa colère, il ne fait pas de quartier.
dɑ̃ sa kɔlεʀˌ il nə fε pɑ də kaʀtje
nevlastný brat
demi-frère m
d(ə)mifʀεʀ
vlastný brat
frère germain
fʀεʀ ʒεʀmε̃