ako2, akože

en tant que, comme, (podobne) ainsi que

Pracujem ako učiteľka.
Je travaille comme institutrice.
ʒə tʀavaj kɔm ε̃stitytʀis
Videl som ťa, ako fajčíš.
Je t'ai vu fumer.
ʒə te vy fyme
Prišiel tam ako prvý.
Il est arrivé le premier.
il εtaʀive lə pʀəmje
A čo ako? (čo má byť)
Et alors ?
e alɔʀ ?
Herci, ako napríklad...
Les acteurs, par exemple...
lezaktøʀˌ paʀ εgzɑ̃pl
Robil sa, akože mu je zle.
Il a fait semblant d'avoir mal au cœur.
il a fε sɑ̃blɑ̃ davwaʀ mal o kœʀ
nie skôr ako o hodinu
dans une heure au plus tôt
dɑ̃zyn œʀ o ply to
ako aj
ainsi que
ε̃si kə
... ako taký (sám osebe)
... en tant que tel
... ɑ̃ tɑ̃ kə tεl