ďalší

suivant/-ante, (iný) autre

Ďalší, prosím!
Au suivant, s'il vous plaît !
o sɥivɑ̃ˌ sil vu plε !
Kto je ďalší (na zozname)?
Qui est le prochain (sur la liste) ?
ki ε lə pʀɔʃε̃ (syʀ la list) ?
Môžem dostať ďalší? (ešte jeden)
Je peux en avoir un autre ?
ʒə pø ɑ̃navwaʀ œ̃notʀ ?
Budeme mať ďalšie dieťa.
Nous attendons notre deuxième/troisième... enfant.
nuzatɑ̃dɔ̃ nɔtʀ døzjεm/tʀwɑzjεm... ɑ̃fɑ̃
Potrebujeme ešte ďalších dvoch.
Il nous en faut encore deux.
il nuzɑ̃ fo ɑ̃kɔʀ dø
Máte nejaké ďalšie otázky?
Vous avez d'autres questions ?
vuzave dotʀ kεstjɔ̃ ?
Ďalšie informácie môžete získať...
Pour en savoir plus voir...
puʀ ɑ̃ savwaʀ ply vwaʀ