by

častica by je obsiahnutá v tvare slovesa v podmieňovacom spôsobe

To by som nerobil.
Je ne le ferais pas.
ʒə nə lə fəʀε pɑ
Chcel by som...
Je voudrais..., J'aimerais...
ʒə vudʀεˌ ʒεmʀε
Išiel by som...
J'irais...
ʒiʀε
Mal by si ísť. (odporúčanie)
Tu devrais aller.
ty dəvʀε ale
Mohol by...
Il pourrait...
il puʀε
Mohli by ste mi pomôcť?
Pourriez-vous m'aider ?
puʀjevu mede ?
Radšej by som išiel...
Je préférerais aller...
ʒə pʀefeʀ(ə)ʀε ale
Radšej by ste mali počkať.
Vous ferez mieux d'attendre.
vu fəʀe mjø datɑ̃dʀ
Prišiel by som, ale...
Je viendrais mais...
ʒə vjε̃dʀε mε
To by bolo výborné.
Ça serait excellent.
sa s(ə)ʀεtεkselɑ̃
Veľmi nerád by som...
Je ne voudrais surtout pas...
ʒə nə vudʀε syʀtu pɑ
Nebolo by lepšie počkať?
Il ne serait pas mieux d'attendre ?
il nə s(ə)ʀε pɑ mjø datɑ̃dʀ ?
Na vašom/tvojom mieste by som...
(Si j'étais) à votre/ta place, je...
(si ʒetε) a vɔtʀ/ta plasˌ ʒə
Keby som to bol vedel, bol by som ti pomohol.
Si je l'avais su, je t'aurais aidé.
si ʒə lavε syˌ ʒə toʀε ede