ako1

1(spôsob, miera) comment

Ako dlho to bude trvať?
Combien de temps est-ce que ça va durer/prendre ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə sa va dyʀe/pʀɑ̃dʀ ?
Ako to vyzerá?
C'est comment ?
se kɔmɑ̃ ?
Ako vyzerám? (pristane mi to?)
Ça me va ?
sa mə va ?
Ako to?
Comment ça (se fait) ?
kɔmɑ̃ sa (sə fε) ?
Ako sa voláš?
Comment t'appelles-tu ?, Quel est ton nom ?, (hovor.) Comment tu t'appelles ?, Tu t'appelles comment ?
kɔmɑ̃ tapεlty ?ˌ kεl ε tɔ̃ nɔ̃ ?ˌ kɔmɑ̃ ty tapεl ?ˌ ty tapεl kɔmɑ̃ ?
Ako sa máš? – Ujde to.
Comment vas-tu ? – Comme ci comme ça.
kɔmɑ̃ vaty ? - kɔm si kɔm sa
Ako sa to povie po anglicky/nemecky/francúzsky/španielsky/taliansky/rusky?
Comment est-ce qu'on le dit en anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
kɔmɑ̃ εs kɔ̃ lə di ɑ̃ ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
Ako to, že tu nie je?
Comment cela se fait-il qu'il ne soit pas là ?
kɔmɑ̃ s(ə)la sə fεtil kil nə swa pɑ la ?
Ako sa ti/vám to pozdáva?
Qu'est-ce que tu en penses/vous en pensez ?
kεs kə ty ɑ̃ pɑ̃s/vuzɑ̃ pɑ̃se ?

2(prirovnanie, obmedzenie, spôsob) comme, que

Ako chceš.
Comme tu veux.
kɔm ty vø
Rob, ako myslíš/uznáš za vhodné.
Fais comme tu veux/bon te semble.
fε kɔm ty vø/bɔ̃ tə sɑ̃bl
Je to jednoduché ako facka.
C'est aussi simple que ça.
setosi sε̃pl kə sa
Správaš sa ako hlupák.
Tu te conduis comme un idiot.
ty tə kɔ̃dɥi kɔm œ̃nidjo
Leje ako z krhly.
Il pleut à seaux/verse., Il pleut comme il peut.
il pløta so/vεʀsˌ il plø kɔm il pø