diať sa

se passer, arriver, se faire

Čo sa deje?
Qu'est-ce qui se passe ?, Qu'est-ce qu'il y a ?
kεs ki sə pɑs ?ˌ kεs kil i a ?
Deje sa niečo?
Il y a un problème ?
ilja œ̃ pʀɔblεm ?
Čo sa s ním deje?
Qu'est-ce qu'il a ?
kεs kil a ?
Zázraky sa dejú.
Les miracles arrivent.
le miʀakl aʀiv
Nič sa nedeje. (nič sa nestalo)
Il n'y a pas de mal., (hovor.) Pas grave.
ilnja pɑ də malˌ pɑ gʀav