čelo

front m, (predná časť) tête f, façade f

Stála otočená čelom ku mne.
Elle était tournée vers mois.
εl etε tuʀne vεʀ mwa
Poklepal si na čelo.
Il s'est frappé le front.
il se fʀape lə fʀɔ̃
Je na čele. (pretekov)
Il est en tête.
il εtɑ̃ tεt
postaviť sa (k) problému čelom
prendre le taureau par les cornes
pʀɑ̃dʀ lə tɔʀo paʀ le kɔʀn