cieľ

but m, (šport.) arrivée f, (cesty) destination f

Cieľom našej cesty je...
La destination de notre voyage, c'est...
la dεstinasjɔ̃ də nɔtʀ vwajaʒˌ se
Strela trafila/zasiahla cieľ.
La balle a touché le but.
la bal a tuʃe lə by(t)
Dosiahli sme (svoj) cieľ.
Nous avons atteint notre objectif.
nuzavɔ̃ atε̃ nɔtʀ ɔbʒεktif
cieľová skupina
groupe m cible
gʀup sibl