dať sa

do čoho se mettre, commencer à faire qqch, (byť možný) être possible

Nedá sa nič robiť.
Il n'y a rien à faire., Tant pis.
ilnja ʀjε̃na fεʀˌ tɑ̃ pi
Dá sa to zariadiť?
On peut l'arranger ?
ɔ̃ pø laʀɑ̃ʒe ?
Dalo by sa to skrátiť?
Est-ce qu'il serait possible de le raccourcir ?
εs kil s(ə)ʀε pɔsibl də lə ʀakuʀsiʀ ?
To sa nedá jesť/piť.
C'est immangeable/imbuvable.
se ε̃mɑ̃ʒabl/ε̃byvabl
To sa nedá vydržať.
C'est insupportable.
setε̃sypɔʀtabl
Kde sa to dá kúpiť?
Où peut-on acheter/trouver ça ?
u pøtɔ̃ aʃ(ə)te/tʀuve sa ?
Dajme sa do práce!
Mettons-nous au travail !
metɔ̃nu o tʀavaj !
Daj sa dohromady! (vzchop sa)
Remets-toi (bien) !
ʀ(ə)mεtwa (bjε̃) !
Mal by si sa dať ostrihať.
Tu devrais te faire couper les cheveux.
ty dəvʀε tə fεʀ kupe le ʃ(ə)vø
Nedaj sa!
Ne cède pas !
nə cεd pɑ !
Dajte sa doľava a...
Tournez à gauche et...
tuʀne a goʃ e
Dajte sa do toho!
Allez-y !
alei !
Dal som sa tetovať.
Je me suis fait tatouer.
ʒə mə sɥi fε tatwe
Nedajte sa odradiť...
Ne vous laissez pas décourager...
nə vu lese pɑ dekuʀaʒe
To sa nedá...
Il est impossible de...
il εtε̃pɔsibl də