človek

homme m, personne f

Pýtal sa na teba nejaký človek.
Un homme t'a demandé.
œ̃nɔm ta d(ə)mɑ̃de
Človek nikdy nevie.
On ne sait jamais.
ɔ̃ nə sε ʒamε
Obyčajný človek tomu nerozumie.
Un homme ordinaire ne peut pas le comprendre.
œ̃nɔm ɔʀdinεʀ nə pø pɑ lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Zvieratá aj ľudia...
Les animaux aussi bien que les humains...
lezanimo osi bjε̃ kə lezymε̃
Koľko ľudí príde?
Combien de personnes vont venir ?
kɔ̃bjε̃ də pεʀsɔn vɔ̃ v(ə)niʀ ?
Aj ja som len človek!
Je ne suis qu'un homme !
ʒə nə sɥi kœ̃nɔm !
Človek mieni, Pán Boh mení.
L'homme propose et Dieu dispose.
lɔm pʀɔpoz e djø dispɔz