čudovať sa

čomu s'étonner de qqch, être surpris

To sa čudujem.
Ça m'étonne.
sa metɔn
Čudoval sa, že si stále tu.
Il s'étonnait que tu sois toujours là.
il setɔnε kə ty swa tuʒuʀ la
Vôbec by som sa nečudoval, keby...
Ça ne m'étonnerait pas si/que...
sa nə metɔn(ə)ʀε pɑ si/kə
Čo sa tak čuduješ?
Pourquoi t'étonnes-tu ?
puʀkwa tetɔnəty ?