ďalej

plus loin, (vpredu) plus en avant

Ďalej! (vstúpte)
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Čítaj ďalej.
Continue., Lis la suite.
kɔ̃tinyˌ lis la sɥit
Choď ďalej. (šoférovi)
Continue à rouler.
kɔ̃tiny a ʀule
Pošli to ďalej.
Fais-le circuler.
fεlə siʀkyle
A čo ďalej? (čo budeme robiť)
Et alors, qu'est-ce qu'on fait ?
e alɔʀˌ kεs kɔ̃ fε ?
A (čo bolo) ďalej?
Et (qu'est-ce qui s'est passé) après ?
e (kεski se pɑse) apʀε ?
Ako je to ďalej? (pieseň ap.)
Quelle est la suite ?
kεl ε la sɥit ?
Je čím ďalej ťažšie zohnať byt.
Il est de plus en plus difficile de trouver un appartement.
il ε də plyzɑ̃ ply difisil də tʀuve œ̃napaʀtəmɑ̃
Takto to (už) ďalej nejde!
Ça ne va plus (comme ça) !
sa nə va ply (kɔm sa) !
a tak ďalej
et ainsi de suite, et cætera, etc.
e ε̃si də sɥitˌ e seteʀaˌ etseteʀa
čím ďalej, tým viac
de plus en plus
də plyzɑ̃ ply