ale

mais

Ale choď! (neveriaco)
Sans blague !, Allons !
sɑ̃ blag !ˌ alɔ̃ !
Ale, ale! (pozrime sa)
Tiens, tiens !
tjε̃ˌ tjε̃ !
To je ale auto!
Quelle voiture !, (hovor.) Quelle bagnole !
kεl vwatyʀ !ˌ kεl baɲɔl !
Ty ale vyzeráš!
Tu en as une mine !
ty ɑ̃nɑ yn min !
Ale nie! (samozrejme nie)
Mais non !, Que non !
mε nɔ̃ !ˌ kə nɔ̃ !
Ale nie! (sklamanie ap.)
Mais non !
mε nɔ̃ !
nielen..., ale aj
non seulement..., mais aussi
nɔ̃ sœlmɑ̃ˌ mεzosi