číslo

numéro m, (veľkosť) taille f, mesure f

Vytočte číslo a...
Composez le numéro et...
kɔ̃poze lə nymeʀo e
Môžete mi dať svoje telefónne číslo?
Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone ?
puvevu mə dɔne vɔtʀ nymeʀo də telefɔn ?
Aké máš číslo topánok?
Quelle est ta pointure ?, Tu portes quelle pointure ?, Tu chausses combien ?
kεl ε ta pwε̃tyʀ ?ˌ ty pɔʀt kεl pwε̃tyʀ ?ˌ ty ʃos kɔ̃bjε̃ ?
Potrebujem (to) o číslo väčšie.
Il me faut une taille plus grande.
il mə fo yn tɑj ply gʀɑ̃d
Ty si ale číslo!
Tu es un vrai/sacré numéro !
ty e œ̃ vʀε/sakʀe nymeʀo !
Prepáčte, zmýlil som si číslo. (telefónne)
Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.
εkskyzemwaˌ ʒə mə sɥi tʀɔ̃pe də nymeʀo
poštové smerovacie číslo
code postal
kɔd pɔstal