zviesť

induire, (muža ap.) séduire, (odvrátiť) détourner

Zviedol ma.
Il m'a séduit(e).
il ma sedɥi
Náhoda nás zviedla dohromady.
C'est le hasard qui nous a réunis.
se lə ˈazaʀ ki nuza ʀeyni
Kamaráti ho zviedli na zlé chodníčky.
Ses amis l'ont détourné du droit chemin.
sezami lɔ̃ detuʀne dy dʀwa ʃ(ə)mε̃