zveriť sa

confier, épancher son cœur

Zveril sa mi, že...
Il m'a confié que...
il ma kɔ̃fje kə
Zveruje sa mi s problémami.
Il me confie ses problèmes.
il mə kɔ̃fi se pʀɔblεm
Zver sa mi, uľaví sa ti.
Confie-toi à moi, ça te soulagera.
kɔ̃fitwa a mwaˌ sa tə sulaʒ(ə)ʀa