zrušiť

annuler, (trest ap.) lever, (zákon) abolir (práv.)

Chcel by som zrušiť rezerváciu.
Je voudrais annuler la réservation.
ʒə vudʀε anyle la ʀezεʀvasjɔ̃
Stretnutie sa zrušilo.
Le rendez-vous a été annulé.
lə ʀɑ̃devu a ete anyle
Otroctvo bolo zrušené v...
L'esclavage a été aboli en...
lεsklavaʒ a ete abɔli ɑ̃