žrať

čo manger, dévorer, (o ľuďoch) (hrub.) bouffer qqch

Čo žerú mačky?
Que mangent les chats ?
kə mɑ̃ʒ le ʃa ?
Koľko (ti) to (auto) žerie?
Quelle est ta consommation ?
kεl ε ta kɔ̃sɔmasjɔ̃ ?
Moje auto hrozne žerie.
Ma voiture consomme énormément.
ma vwatyʀ kɔ̃sɔm enɔʀmemɑ̃
Čo ťa žerie?
Qu'est-ce que tu as ?
kεs kə ty ɑ ?