zodpovednosť

za čo responsabilité f, charge f de qqch

na moju/vašu vlastnú zodpovednosť
à mes/vos risques et périls
a me/vo ʀisk e peʀil
Má zodpovednosť za...
Il est responsable de...
il ε ʀεspɔ̃sabl də
Nikto sa neprihlásil k zodpovednosti za útok.
Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque.
pεʀsɔn na ʀ(ə)vɑ̃dike la ʀεspɔ̃sabilite də latak
Ponesú/Prevezmú zodpovednosť...
Ils assumeront la responsabilité...
ilzasym(ə)ʀɔ̃ la ʀεspɔ̃sabilite