zodpovedať

1(byť zodpovedný) za čo être responsable de qqch

Kto (tu) za to zodpovedá?
Qui est le responsable ici ?
ki ε lə ʀεspɔ̃sabl isi ?
Zodpovedajú za škody.
Ils sont responsables des dégâts.
il sɔ̃ ʀεspɔ̃sabl de degɑ

2(súhlasiť) čomu correspondre à qqch

Zodpovedá to?
Est-ce que ça correspond ?
εs kə sa kɔʀεspɔ̃d ?
To zodpovedá tomu, čo tvrdí.
Cela correspond à ce qu'il dit.
s(ə)la kɔʀεspɔ̃d a sə kil di
Muž zodpovedal opisu.
L'homme correspondait/répondait au signalement.
lɔm kɔʀεspɔ̃dε/ʀepɔ̃dε o siɲalmɑ̃
zodpovedajúce výsledky
résultats correspondants
ʀezylta kɔʀεspɔ̃dɑ̃