zobrať

komu čo prendre, enlever, (ukradnúť) voler qqch à qqn

Zobral mi to.
Il me l'a pris.
il mə la pʀi
Zobrali mi vodičák.
Ils m'ont pris/sucré mon permis (de conduire).
il mɔ̃ pʀi/sykʀe mɔ̃ pεʀmi (də kɔ̃dɥiʀ)
Zober to!
Prends-le !, Prends ça !
pʀɑ̃lə !ˌ pʀɑ̃ sa !
Zoberiem ťa tam.
Je vais t'y emmener.
ʒə vε ti ɑ̃m(ə)ne
Kde si to zobral?
Tu l'as pêché où ?
ty lɑ peʃe u ?
Pekne ho to zobralo.
Il en est ébranlé.
il ɑ̃nεtebʀɑ̃le
Pozbieraj sa!
Reprends-toi !
ʀ(ə)pʀɑ̃twa !