znieť

sonner, (nejako pôsobiť) sembler, percer

To znie dobre/zaujímavo.
Ça semble bien/intéressant.
sa sɑ̃bl bjε̃/ε̃teʀesɑ̃
To mi znie povedome.
Ça me semble connu.
sa mə sɑ̃bl kɔny
Neznie to ako príliš dobrý nápad.
Cela ne semble pas être bonne idée.
s(ə)la nə sɑ̃bl pɑ εtʀ bɔn ide
Odkaz znel: “Ahoj, Ling, ...”
Le message sonnait : “Salut Ling, ...”
lə mesaʒ sɔnε saly lingˌ ...