zniesť, znášať

čo supporter qqch, (vystáť) koho/čo tolérer qqn/qqch

Už to neznesiem.
Je n'en peux plus.
ʒə nɑ̃ pø ply
Ja ho skrátka neznesiem.
Je ne peux pas le supporter/blairer.
ʒə nə pø pɑ lə sypɔʀter/bleʀe
Ako to znášaš?
Comment est-ce que tu t'en sors ?, Comment est-ce que tu t'en tires ?
kɔmɑ̃ εs kə ty tɑ̃ sɔʀ ?ˌ kɔmɑ̃ εs kə ty tɑ̃ tiʀ ?
Neznášam vstávanie.
Je déteste me lever tôt.
ʒə detεst mə l(ə)ve to
Neznášam ťa.
Je te déteste.
ʒə tə detεst