zmysel

sens m, signification f

Nebol celkom pri zmysloch.
Il n'avait pas tous ses esprits.
il navε pɑ tusezεspʀi
Nemá (vôbec) zmysel pre humor.
Il n'a pas du tout le sens de l'humour.
il na pɑ dy tu lə sɑ̃s də lymuʀ
To nedáva zmysel.
Ça n'a aucun sens.
sa na okœ̃ sɑ̃s
Aký to má zmysel? (čo z toho?)
À quoi bon ?
a kwa bɔ̃ ?
Nemá zmysel... (robiť čo ap.)
Ça n'a pas de sens de..., Ça ne vaut pas la peine de...
sa na pɑ də sɑ̃s dəˌ sa nə vo pɑ la pεn də
Nemá zmysel plakať nad rozliatym mliekom.
Inutile de pleurer sur le lait renversé.
inytil də plœʀe syʀ lə lε ʀɑ̃vεʀse