zmeniť sa

changer, se transformer, subir un changement

Veľmi sa zmenil.
Il a beaucoup changé.
il a boku ʃɑ̃ʒe
To sa čoskoro zmení.
Ça va changer bientôt.
sa va ʃɑ̃ʒe bjε̃to
Nič sa nezmenilo.
Rien n'a changé.
ʀjε̃ na ʃɑ̃ʒe
Zmenila sa k horšiemu/lepšiemu.
Elle a changé en pire/mieux.
εl a ʃɑ̃ʒe ɑ̃ piʀ/mjø
Zmenilo sa to na nepoznanie.
Cela a changé du tout au tout.
s(ə)la a ʃɑ̃ʒe dy tuto tu