zmeniť

changer, modifier

Zmenil som názor.
J'ai changé d'avis.
ʒe ʃɑ̃ʒe davi
Zmeňme tému!
Changeons de conversation !, Changeons de sujet !
ʃɑ̃ʒɔ̃ də kɔ̃vεʀsasjɔ̃ !ˌ ʃɑ̃ʒɔ̃ də syʒε !
Čo to zmení? (na lepšie)
Qu'est-ce que ça va changer ?, À quoi bon ?
kεs kə sa va ʃɑ̃ʒe ?ˌ a kwa bɔ̃ ?
zmeniť bydlisko
changer d'adresse
ʃɑ̃ʒe dadʀεs