získať

acquérir, obtenir, gagner

Čo si tým získal?
Qu'est-ce que ça fera de plus ?
kεs kə sa f(ə)ʀa də ply ?
Získame tým čas.
Ça nous fera gagner du temps.
sa nu f(ə)ʀa gaɲe dy tɑ̃
Kto na tom získal?
Qui en a profité ?
ki ɑ̃na pʀɔfite ?
Získali sme nad nimi výhodu.
On a tiré avantage contre eux.
ɔ̃na tiʀe avɑ̃taʒ kɔ̃tʀ ø
Získali kontrolu nad...
Ils ont pris le contrôle de...
ilzɔ̃ pʀi lə kɔ̃tʀol də
Tento šport získava na obľube.
Ce sport est de plus en plus populaire.
sə spɔʀ ε də plyzɑ̃ ply pɔpylεʀ
získať uznanie za čo
acquérir une renommée pour qqch
akeʀiʀ yn ʀ(ə)nɔme
získať späť čo (majetok ap.)
récupérer qqch
ʀekypeʀe