žiaden, žiadny

aucun/aucune, nul/nulle, ni l'un ni l'autre

Nemám žiadnych nepriateľov.
Je n'ai pas d'ennemis/aucun ennemi.
ʒə ne pɑ den(ə)mi/okœ̃nen(ə)mi
V žiadnom prípade! (odmietnutie)
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !
Žiadne výhovorky!
Pas d'excuses !
pɑ dεkskyz !
Nemám žiadnu inú možnosť.
Je n'ai pas d'autre choix.
ʒə ne pɑ dotʀ ʃwa
Nie je s tebou žiadna zábava.
Tu n'es pas très amusant.
ty nε pɑ tʀεzamyzɑ̃
Žiaden strach!, Žiadne strachy!
Pas de danger !
pɑ də dɑ̃ʒe !
Lepší (aspoň) nejaký, ako žiadny.
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
œ̃ tjε̃ vo mjø kə dø ty loʀa